Tunnetaidot

Mitä ovat hyvät tunnetaidot? Miksi niiden harjoittelu on tärkeää ja miten niitä voi harjoitella?


Hyvät tunnetaidot muodostavat monen muun seikan ohella hyvän mielenterveyden perustan. Tunnetaidot auttavat meitä myös ihmissuhteiden luomisessa, kun opimme tulkitsemaan toisen tunnetiloja ja vastaamaan niihin. Tunnetaidoilla on suora yhteys ihmissuhdetaitoihin. 


Ottamalla tunnetaitoharjoitukset osaksi arkipäivää pikkulapsi-iästä lähtien, voidaan onnistua välttämään esimerkiksi monia mielenterveyteen ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteita myöhemmällä iällä.Tunnetaitojen harjoitteleminen vahvistaa lapsen ja nuoren kaveritaitoja


Ystävyyssuhteiden luomista helpottaa, jos osaa tulkita toisen tunnetiloja ja reagoida niihin pääsääntöisesti oikealla tavalla. Myöhemmässä vaiheessa myös parisuhteiden luomisessa tunnetaidot ovat tärkeässä asemassa. Tunteiden ilmaisemisen lisäksi on tärkeää oppia tunnistamaan ja nimeämään tunteet. 

Kuva, jossa kerrotaan hyvistä tunnetaidoista. Hyvät tunnetaidot ovat tärkeä osa hyvän mielenterveyden perustaa. Ne parantavat lapsen ja nuoren kaveritaitoja ja ne ovat myöhemmässä iässä hyödyksi parisuhteessa.

Tunteiden harjoittelemisessa on tärkeää muistaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja


Termiä ”negatiivinen tunne” ei tulisi käyttää, koska siitä voi saada sellaisen kuvan, että kyseinen tunne on huono tai kielletty. Parempi termi voisi olla esimerkiksi ihan vain surun ja vihan tunteet. Myös surun, ikävän, pelon, vihan ja jopa raivon tunteet, ovat tärkeitä tunteita, joita pitää saada tuntea ja ilmaista. Tärkeää on harjoitella sitä, kuinka voisi ilmaista näitä tunteita siten, ettei vahingoittaisi ketään. 


Edellä mainittuhin tunteisiin ei myöskään ole hyvä jäädä vellomaan liian pitkäksi aikaa, vaan ne tulisi opetella käsittelemään siten, että niistä voi lopulta päästää turvallisesti irti.

Näitä tärkeitä taitoja voidaan harjoitella esimerkiksi siten, että aikuinen sanoittaa tunteet ”Sinua itkettää, taidat olla surullinen”. Erilaiset tunnekortit ja -kuvat toimivat apuna tunnetaitojen harjoittelussa


Ihan tavallinen arki on lanseerannut kahdet tunnetaitojen harjoitteluun tarkoitetut kortit;
pdf-muodossa myytävät Tunnepandat ja painettuna tilattavan Manga tunnetyöskentelypakin.

Molemmat materiaalit sisältävät kuvien lisäksi ohjeet sekä tunnesanaston.